Elektroinštalácie

Vyhotovenie elektroinštalácie je možné rozdeliť do dvoch základných skupín.


Prvou skupinou sú inštalácie, ktoré sú inštalované pod omietku v priestoroch, v ktorých sa dbá na dizajn a vzhľad. Inštalácia je zapojená pomocou káblov, ktoré sú osadené pod omietkou vo vopred pripravených drážkach. Po dokončení zapojenia sa drážky s kabelážou prekryjú omietkou a zahladia. Takto zrealizovaná inštalácia je ideálnym riešením pre novostavby rodinných domov či bytov, kancelárskych priestorov, alebo zasadacích miestností, ktorých účelom je reprezentovať. Podobne je možné vyhotoviť elektroinštaláciu aj v existujúcich priestoroch, ktoré je potrebné zrekonštruovať. V takom prípade pripravujeme drážky na elektroinštaláciu pomocou špeciálnej frézy, ktorá je vybavená odťahom odpadového materiálu, a teda je šetrná k nábytku, ktorý nebolo možné z rekonštruovaného bytu odniesť.


Druhou skupinou sú inštalácie pri ktorých sa kabeláž osádza do kovových prípadne PVC žľabov. Toto je priam ideálne riešenie pre rôzne druhy výrobných hál, priestory s vyšším chemickým namáhaním, prípadne priestorov v ktorých nie je kladený dôraz na dizajn. Obrovskou výhodou tohto prevedenia je jeho flexibilita a v prípade použitia kovových žľabov aj mechanická odolnosť. K existujúcej kabeláži je pomerne dobrý prístup a teda je ľahší aj prípadný servis.
Realizujeme

Elektroinštalácie

Bleskozvody

Elektrické vykurovanie

Revízie elektrických zariadení


Kontakt

Štefánikova 736, Velké Leváre 90873

Martin Škopík (00421) 903 800 511

elektro@msemont.sk

Partneri

v-sytem elektro Blumenbecker Feim Party Live Commodity

Referencie

Artistico s.r.o. | Hotel Danubia Gate | Blumenbecker Slovakia | Kovko s.r.o | Commodity Malacky | Dapax | Rumi s.r.o. | MZT s.r.o.