Revízie elektrických zariadení

Revízia elektrického zariadenia je skúška zameraná na to, či je dané zariadenie schopné bezpečnej prevádzky s ohľadom na bezpečnosť obsluhy či užívateľa. Vykonáva sa na nových zariadeniach ako tzv. vstupná revízia a taktiež na zariadeniach v prevádzke ako opakovaná revízia. Jej výsledkom je vydanie revíznej správy.


V prípade potreby Vám vieme poskytnúť vyškoleného a skúseného revízneho technika, ktorý zreviduje zariadenie a v prípade úspešnosti revízie vydá revíznu správu.

Realizujeme

Elektroinštalácie

Bleskozvody

Elektrické vykurovanie

Revízie elektrických zariadení


Kontakt

Štefánikova 736, Velké Leváre 90873

Martin Škopík (00421) 903 800 511

elektro@msemont.sk

Partneri

v-sytem elektro Blumenbecker Feim Party Live Commodity

Referencie

Artistico s.r.o. | Hotel Danubia Gate | Blumenbecker Slovakia | Kovko s.r.o | Commodity Malacky | Dapax | Rumi s.r.o. | MZT s.r.o.